Privacy policy

Veluwebomen is een bedrijfsonderdeel van Floraplanta. Floraplanta is gevestigd aan Doelbeekseweg 43 8181HX Heerde Nederland. Floraplanta is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens:

 • Doelbeekseweg 43
 • 8181HX Heerde
 • Nederland
 • Mobiel 06-10917601

Dick Dorland is de Functionaris Gegevensbescherming van Floraplanta. Hij is te bereiken via of mobiel 06-10917601.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Floraplanta verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Floraplanta verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Floraplanta neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van floraplanta) tussen zit. Floraplanta gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Magento: software om de webwinkels te bouwen en te laten functioneren (tevens wordt hierin uw bestelling verwerkt) (voldoet aan de AGV wetgeving
 • G mail: tbv mailverkeer (voldoet aan de AGV wetgeving)
 • Mollie: tbv betalingsverkeer (voldoet aan de AGV wetgeving)
 • MonyMonk: tbv financiële administratie en belasting aangiften (voldoet aan de AGV wetgeving)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Floraplanta bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam (voor de levering, garantie, bewaartermijn 2 jaar)
 • Adresgegevens (voor de levering, garantie, bewaartermijn 2 jaar) Telefoonnummer (voor communicatie, garantie, bewaartermijn 2 jaar)
 • E-mailadres (voor communicatie, garantie, bewaartermijn 2 jaar)
 • Gekochte producten (voor garantie en navraag product eigenschapen)

Uw gegevens staan in het Magento systeem en zijn niet toegankelijk voor derden. De bewaartermijn is 2 jaar na uw bestelling

Delen van persoonsgegevens met derden

Floraplanta verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

floraplanta gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Floraplanta en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen (binnen de 2 jaar bewaartermijn) om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Floraplanta wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Floraplanta neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice(06-10917601) of via

Design Escapes
Veluwebomen bestaat al bijna 13 jaar en is de webwinkel voor bomen, heesters, haaggoed, naaldbomen, coniferen, fruitbomen vasteplanten, enz.

Contactgegevens

Doelbeekseweg 43
8181 HX Heerde

Tel: 06 10917601

KVK: 53788893
BTW:  NL001110010B13